Oprema

opremaZastava Istrabenz Lizing doo  vrši finansiranje nabavke opreme putem finansijskog lizinga:

  • industrijska oprema
  • medicinska oprema
  • građevinska oprema
  • računarska oprema
  • druga proizvodna oprema

USLOVI FINANSIRANJA

  • Period finansiranja ……………………………………24-72 meseca
  • Troškovi obrade …………………………………………….. 1,5%
  • Učešće ……………………minimalno 20% – maksimalno 60%
  • Fiksna kamatna stopa
  • KASKO osiguranje opreme kod Dunav Osiguranja, AMS Osiguranja ili Generali Osiguranja

Prilikom zaključenja Ugovora o finansijskom lizingu za kupovinu opreme,obračun EUR-a, kao i sva plaćanja vrše se po srednjem kursu NBS.
Od svog osnivanja do danas, Zastava Istrabenz Lizing doo je zaključila veliki broj ugovora o nabavci opreme. Budući da se radi o zaista raznovrsnoj temi, molimo Vas da nas  kontaktirate radi provere svih mogućnosti vezanih za finansiranje opreme pre podnošenja zahteva i dokumentacije.

-->