Godišnji izveštaj 2008


Dokument

Bilans stanja za 2008. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2008. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2008. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2008. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2008. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj 2008 preuzmi
-->