Godišnji izveštaj 2009


Dokument

Bilans stanja za 2009. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2009. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2009. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2009. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2009. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj 2009 preuzmi
-->