Godišnji izveštaj 2010


Dokument

Bilans stanja za 2010. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2010. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2010. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2010. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2010. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj 2010 preuzmi
-->