Godišnji izveštaj 2011


Dokument

Bilans stanja za 2011. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2011. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2011. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2011. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2011. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj 2011 preuzmi
-->