Godišnji izveštaj 2012


Dokument

Bilans stanja za 2012. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2012. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2012. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2012. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj 2012 preuzmi
-->