Godišnji izveštaj 2013


Dokument

Bilans stanja za 2013. godinu preuzmi

Bilans uspeha za 2013. godinu preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine za 2013. godinu preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2013. godinu preuzmi

Statistički aneks za 2013. godinu preuzmi

Napomene uz finansijski izveštaj preuzmi
-->