Godišnji izveštaj 2016


Dokument

Bilans stanja-31.12.2016 preuzmi

Bilans uspeha-31.12.2016 preuzmi

Godišnji izveštaj 2016 preuzmi

Izveštaj o ostalom rezultatu-31.12.2016 preuzmi

Izveštaj o promenama na kapitalu-31.12.2016 preuzmi

Izveštaj o tokovima gotovine-31.12.2016 preuzmi

Napomene 2016-APR preuzmi

Statistički izveštaj-31.12.2016 preuzmi
-->